phần mềm quản lý

chương trình mỗi xã phường một sản phẩm

tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu

Mỗi xã, phường một sản phẩm là gì? “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One commune, one product- viết tắt là OCOP) là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của của Nhật Bản” (tiếng Anh là One village, one product- viết tắt là OVOP), phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích người dân. Đến nay đã có hơn 40 nước học theo và đã triển khai rất thành công góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn.
Năm 2013, UBND Tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One Commune One Product, viết tắt là OCOP), với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở các địa bàn xã, phường, thị trấn.
Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam triển khai Chương trình OCOP. Sau gần 4 năm triển khai, toàn tỉnh có 362 sản phẩm OCOP trong đó 131 sản phẩm đạt sao, với sự tham gia của 145 tổ chức kinh tế. Doanh thu từ OCOP 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 239 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 27,7 tỷ đồng; tạo việc làm cho 3.532 lao động…